PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 w NISKU

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku, za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki rzeczowej i finansowej dla naszych milusińskich.

Dziękujemy Opiekunom, Rodzicom i Dzieciom za przekazane dary :-).