DOGTREKKING PSIA PRZYSTAŃ

 

38273595_1967009253362426_8409452425475260416_n

 

Wszem i wobec Wam głosimy , iż dnia 02 września Chłopska Wola – „Karczma Zacisze” będzie miejscem startu i mety I Dogtrekkingu Psiej Przystani !!!!!!!! W imieniu Naszym, oraz Współorganizatora, którym jest Prezydent Miasta Stalowej Woli zapraszamy wszystkich baaaardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Wszystkie szczegóły i informacje łącznie z regulaminem będziemy zamieszczać na bieżąco w wydarzeniu.

Nie ważne ile macie lat …….. nie ważne czy będziecie truchtać, maszerować czy biec ………….. nie ważne, które miejsce zajmiecie ………………. To będzie Wasz bajeczny dzień spędzony z psem, to będzie Wasza mega zabawa, to będzie Wasze 6 odcisków łapo-stóp zostawionych za sobą …………….. Gdy już pokonacie mokre łąki, przemknięcie przez wysokie trawy i drzewa wielgachne cudne zobaczycie to dojdziecie ku słonecznej mecie gdzie czekały będą na Was grille, słodkie poczęstunki i wiele innych wspaniałych atrakcji ????
Termin – 02.09.2018r.
Godziny – 9:00 odprawa weterynaryjna, 10.00 start
Start i meta – Chłopska Wola „Karczma Zacisze”
Zgłoszenia – mailowo: info.psia.przystan@gmail.com prosimy o podanie imienia i nazwiska, długości wybranej trasy oraz imienia psa. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.08.2018. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy:
Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami,37-450 Stalowa Wola,
Bank BGŻ BNP Paribas
Nr konta: 75 2030 0045 1110 0000 0424 6870
Wpisowe – 40zł
Limit miejsc – 100
Trasy – 5km Fit, 10km Long

REGULAMIN – DOGTREKKING 2018 „PSIA PRZYSTAŃ”

Dogtrekking jest imprezą sportowo – rekreacyjną mającą na celu propagowanie:

– aktywności fizycznej,
– sportowej rywalizacji,
– aktywnego wypoczynku z psem,
– budowanie pozytywnej relacji pies-człowiek

Dogtrekking „Psia Przystań” odbywa się w miejscowości Jastkowice – Chłopska Wola oraz na przyległych terenach. Punkt startu zawodów i meta znajdują się na terenie „Karczma Zacisze” – Chłopska Wola. Impreza rozpoczyna się o godzinie 9:00 (odprawa weterynaryjna), start godzina 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zawodów do dnia zawodów włącznie.TRASY

Zawody rozgrywane są na dwóch dystansach:

Trasa Fit – 5 km
Trasy Long – 10 km

ORGANIZATORZY IMPREZY

Organizatorami imprezy są:
1. Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Psia Przystań”
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608468, NIP 8652563029, adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com
2. Prezydent Miasta Stalowej Woli

ZGŁOSZENIA

Udział w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2018 roku, na adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wybraną trasę,
– imię i nazwisko przewodnika,
– wiek uczestnika /opcjonalnie/
– imię psa,
– wiek psa,
– nr telefonu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu.

OPŁATA STARTOWA

Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej do dnia 20 Sierpnia 2018. Opłata startowa wynosi 40,00 zł. (słownie: czterdzieści złotych) i dokonywana jest przelewem na konto Organizatora.
W tytule płatności należy wpisać nazwisko zawodnika, którego opłata dotyczy oraz oznaczenie wybranej trasy.
Płatności tytułem opłaty startowej nie podlegają zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej nie stanowi zgłoszenia udziału w zawodach.
Wpłat należy dokonywać na konto:

Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
Numer rachunku: BGŻ BNP Paribas 75 2030 0045 1110 0000 0424 6870
ZAWODNICY

Osoby poniżej 16 roku życia muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w zawodach.
Pełnoletni uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego oraz do jego okazania na prośbę Organizatora.
Każdy uczestnik staruje na własną odpowiedzialność, niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
Impreza ma charakter dobrowolny, a Organizatorzy oraz wszystkie osoby współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe przed, w trakcie lub po zawodach. W trakcie trwania imprezy należy stosować się do wszystkich poleceń służb porządkowych, jak również do regulaminu zawodów.

PSY

Do udziału w zawodach można zgłaszać wszystkie psy bez względu na wielkość i rasę.
Wiek psa uczestniczącego w zawodach:
Trasa FIT: od 6 miesięcy.
Trasa LONG: od 1 roku

Psy przed udziałem w zawodach muszą przejść odprawę weterynaryjną zwierzęcia.
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany okazać zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie psa, z którym startuje.
W zawodach nie mogą brać udziału psy chore, suki szczenne i karmiące i szczenięta poniżej 6 miesiąca.

ZASADY UDZIAŁU

Jeden zawodnik może prowadzić maksymalnie dwa psy.
Maksymalnie dwóch zawodników może startować z jednym psem.

Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból, stres czy dyskomfort u zwierzęcia.
Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa, zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

Na terenie „Karczma Zacisze” każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania czystości oraz sprzątania po swoim psie.

Psy mogą startować w obrożach skórzanych, nylonowych, szelkach różnych typów bądź uprzęży.
Zabrania się stosowania dławików metalowych, nylonowych lub skórzanych oraz kolczatek.
Uprząż psa może być wyposażona w plecak jednak waga nie może być większa niż 1/4 wagi psa.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair-play.

PSY PROBLEMATYCZNE

Psy wykazujące zachowania problemowe mogą startować w zawodach, lecz o tym fakcie należy powiadomić w trakcie rejestracji.
Psy wykazujące agresję w stosunku do innych psów lub ludzi mają obowiązek przebywania w kagańcach.
Dopuszczalne jest użycie kagańca wyłącznie fizjologicznego, który pozwala na swobodne oddychanie i picie wody.
Opiekunowie psów problematycznych są zobowiązani do przypięcia psu do smyczy żółtej wstążeczki, która musi być widoczna podczas trwania całej imprezy.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

Każdy zawodnik podczas zawodów musi być wyposażony w :
– mapki dostarczone przez organizatora,
– telefon komórkowy,
– wodę dla psa,
– odpowiednią odzież i obuwie (trasa może być śliska i mokra)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Warunkiem ukończenia biegu i klasyfikacji zawodnika jest zwrot na mecie karty zawodnika z odbitymi wszystkimi punktami kontrolnymi danej trasy.

Trasa Fit – 7 punktów kontrolnych
Trasa Long – 13 punktów kontrolnych

Trasa FIT

Udział w trasie biorą drużyny składające się z jednego lub maksymalnie 2 członków najbliższej rodziny (np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra) oraz psa bądź dwóch psów. Trasa odbywa się na dystansie 5 km.
Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego. Starty będą odbywać się w odstępach czasowych tj. wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy co umożliwi swobodne przejście wymaganej trasy.
Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik zobowiązany jest do odbicia na karcie za pomocą performatora zamieszczonego na pomarańczowo-białym lampionie potwierdzenia dotarcia do punktu.
Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego (7 punktów kontrolnych).
Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.
Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować się do ich instrukcji, również w kwestii wyboru kierunku trasy.
Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.
Limit czasowy przejścia trasy wynosi 3 godziny.
Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

Trasa Long

Udział w trasie biorą drużyny składające się z jednego lub maksymalnie 2 członków najbliższej rodziny (np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra) oraz psa bądź dwóch psów. Trasa odbywa się na dystansie 10 km.
Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego. Starty będą odbywać w odstępach czasowych tj. wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy co umożliwi swobodne przejście wymaganej trasy.
Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik zobowiązany jest do odbicia na karcie za pomocą performatora zamieszczonego na pomarańczowo-białym lampionie potwierdzenia dotarcia do punktu.
Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego (13 punktów kontrolnych).
Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.
Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować się do ich instrukcji, również w kwestii wyboru kierunku trasy.
Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.
Limit czasowy przejścia trasy wynosi 4 godziny.
Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

KARTA ZAWODNIKA

Na starcie każdy zawodnik odbiera od organizatora Kartę Zawodnika. Stanowi ona dokument, który zawiera informacje o zawodniku, potwierdza pokonanie trasy na całym odcinku i stanowi podstawę do wzięcia udziału w klasyfikacji.
Po zakończeniu zawodów Karta Zawodnika pozostaje u Organizatorów.
Karta zawodnika wygląda następująco:

OCHRONA PRZYRODY

Zawodnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
W pobliżu i na trasie zawodów nie wolno używać szklanych pojemników, wyrzucać odpadów z tworzyw sztucznych, aluminium, papierów i innych.
Uczestnik musi być wyposażony w worki na odchody.
Każdy uczestnik dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci, do których można wrzucić odchody.

10. NAGRODY

Każdy zgłoszony uczestnik dogtrekkingu otrzyma okolicznościowy upominek.
Pierwsze trzy miejsca na trasach Fit i Long nagradzane będą statuetkami i dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów zawodów.
Dekoracja najlepszych zawodników i uroczyste rozdanie nagród nastąpi po zamknięciu trasy oraz podliczeniu wyników, w miejscu rozgrywania zawodów.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

2. Administratorem danych osobowych zawodników jest Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Psia Przystań”
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608468, NIP 8652563029, adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com
Dane osobowe zawodników mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji imprezy, w związku z wyrażoną zgodą przez zawodnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w imprezie.
Dane osobowe zawodników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane zawodników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
Dane osobowe zawodników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz po upływie okresu wskazanego powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawodnikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zawodnik ma prawo również wycofać zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, organizatorów oraz służb porządkowych i osób funkcyjnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Organizatorzy

 

Dogtrekking jest imprezą sportowo – rekreacyjną mającą na celu propagowanie:

– aktywności fizycznej,
– sportowej rywalizacji,
– aktywnego wypoczynku z psem,
– budowanie pozytywnej relacji pies-człowiek

Dogtrekking „Psia Przystań” odbywa się w miejscowości Jastkowice – Chłopska Wola oraz na przyległych terenach. Punkt startu zawodów i meta znajdują się na terenie „Karczma Zacisze” – Chłopska Wola. Impreza rozpoczyna się o godzinie 9:00 (odprawa weterynaryjna), start godzina 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zawodów do dnia zawodów włącznie.TRASY

Zawody rozgrywane są na dwóch dystansach:

Trasa Fit – 5 km
Trasy Long – 10 km

ORGANIZATORZY IMPREZY

Organizatorami imprezy są:
1. Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Psia Przystań”
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608468, NIP 8652563029, adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com
2. Prezydent Miasta Stalowej Woli

ZGŁOSZENIA

Udział w zawodach wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2018 roku, na adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wybraną trasę,
– imię i nazwisko przewodnika,
– wiek uczestnika /opcjonalnie/
– imię psa,
– wiek psa,
– nr telefonu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu.

OPŁATA STARTOWA

Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej do dnia 20 Sierpnia 2018. Opłata startowa wynosi 40,00 zł. (słownie: czterdzieści złotych) i dokonywana jest przelewem na konto Organizatora.
W tytule płatności należy wpisać nazwisko zawodnika, którego opłata dotyczy oraz oznaczenie wybranej trasy.
Płatności tytułem opłaty startowej nie podlegają zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej nie stanowi zgłoszenia udziału w zawodach.
Wpłat należy dokonywać na konto:

Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
Numer rachunku: BGŻ BNP Paribas 75 2030 0045 1110 0000 0424 6870
ZAWODNICY

Osoby poniżej 16 roku życia muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w zawodach.
Pełnoletni uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego oraz do jego okazania na prośbę Organizatora.
Każdy uczestnik staruje na własną odpowiedzialność, niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
Impreza ma charakter dobrowolny, a Organizatorzy oraz wszystkie osoby współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe przed, w trakcie lub po zawodach. W trakcie trwania imprezy należy stosować się do wszystkich poleceń służb porządkowych, jak również do regulaminu zawodów.

PSY

Do udziału w zawodach można zgłaszać wszystkie psy bez względu na wielkość i rasę.
Wiek psa uczestniczącego w zawodach:
Trasa FIT: od 6 miesięcy.
Trasa LONG: od 1 roku

Psy przed udziałem w zawodach muszą przejść odprawę weterynaryjną zwierzęcia.
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany okazać zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie psa, z którym startuje.
W zawodach nie mogą brać udziału psy chore, suki szczenne i karmiące i szczenięta poniżej 6 miesiąca.

ZASADY UDZIAŁU

Jeden zawodnik może prowadzić maksymalnie dwa psy.
Maksymalnie dwóch zawodników może startować z jednym psem.

Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból, stres czy dyskomfort u zwierzęcia.
Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa, zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

Na terenie „Karczma Zacisze” każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania czystości oraz sprzątania po swoim psie.

Psy mogą startować w obrożach skórzanych, nylonowych, szelkach różnych typów bądź uprzęży.
Zabrania się stosowania dławików metalowych, nylonowych lub skórzanych oraz kolczatek.
Uprząż psa może być wyposażona w plecak jednak waga nie może być większa niż 1/4 wagi psa.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair-play.

PSY PROBLEMATYCZNE

Psy wykazujące zachowania problemowe mogą startować w zawodach, lecz o tym fakcie należy powiadomić w trakcie rejestracji.
Psy wykazujące agresję w stosunku do innych psów lub ludzi mają obowiązek przebywania w kagańcach.
Dopuszczalne jest użycie kagańca wyłącznie fizjologicznego, który pozwala na swobodne oddychanie i picie wody.
Opiekunowie psów problematycznych są zobowiązani do przypięcia psu do smyczy żółtej wstążeczki, która musi być widoczna podczas trwania całej imprezy.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

Każdy zawodnik podczas zawodów musi być wyposażony w :
– mapki dostarczone przez organizatora,
– telefon komórkowy,
– wodę dla psa,
– odpowiednią odzież i obuwie (trasa może być śliska i mokra)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Warunkiem ukończenia biegu i klasyfikacji zawodnika jest zwrot na mecie karty zawodnika z odbitymi wszystkimi punktami kontrolnymi danej trasy.

Trasa Fit – 7 punktów kontrolnych
Trasa Long – 13 punktów kontrolnych

Trasa FIT

Udział w trasie biorą drużyny składające się z jednego lub maksymalnie 2 członków najbliższej rodziny (np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra) oraz psa bądź dwóch psów. Trasa odbywa się na dystansie 5 km.
Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego. Starty będą odbywać się w odstępach czasowych tj. wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy co umożliwi swobodne przejście wymaganej trasy.
Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik zobowiązany jest do odbicia na karcie za pomocą performatora zamieszczonego na pomarańczowo-białym lampionie potwierdzenia dotarcia do punktu.
Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego (7 punktów kontrolnych).
Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.
Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować się do ich instrukcji, również w kwestii wyboru kierunku trasy.
Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.
Limit czasowy przejścia trasy wynosi 3 godziny.
Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

Trasa Long

Udział w trasie biorą drużyny składające się z jednego lub maksymalnie 2 członków najbliższej rodziny (np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra) oraz psa bądź dwóch psów. Trasa odbywa się na dystansie 10 km.
Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego. Starty będą odbywać w odstępach czasowych tj. wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy co umożliwi swobodne przejście wymaganej trasy.
Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik zobowiązany jest do odbicia na karcie za pomocą performatora zamieszczonego na pomarańczowo-białym lampionie potwierdzenia dotarcia do punktu.
Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego (13 punktów kontrolnych).
Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.
Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować się do ich instrukcji, również w kwestii wyboru kierunku trasy.
Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.
Limit czasowy przejścia trasy wynosi 4 godziny.
Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

KARTA ZAWODNIKA

Na starcie każdy zawodnik odbiera od organizatora Kartę Zawodnika. Stanowi ona dokument, który zawiera informacje o zawodniku, potwierdza pokonanie trasy na całym odcinku i stanowi podstawę do wzięcia udziału w klasyfikacji.
Po zakończeniu zawodów Karta Zawodnika pozostaje u Organizatorów.
Karta zawodnika wygląda następująco:

OCHRONA PRZYRODY

Zawodnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
W pobliżu i na trasie zawodów nie wolno używać szklanych pojemników, wyrzucać odpadów z tworzyw sztucznych, aluminium, papierów i innych.
Uczestnik musi być wyposażony w worki na odchody.
Każdy uczestnik dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci, do których można wrzucić odchody.

10. NAGRODY

Każdy zgłoszony uczestnik dogtrekkingu otrzyma okolicznościowy upominek.
Pierwsze trzy miejsca na trasach Fit i Long nagradzane będą statuetkami i dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów zawodów.
Dekoracja najlepszych zawodników i uroczyste rozdanie nagród nastąpi po zamknięciu trasy oraz podliczeniu wyników, w miejscu rozgrywania zawodów.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

2. Administratorem danych osobowych zawodników jest Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Psia Przystań”
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608468, NIP 8652563029, adres e-mail: info.psia.przystan@gmail.com
Dane osobowe zawodników mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji imprezy, w związku z wyrażoną zgodą przez zawodnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w imprezie.
Dane osobowe zawodników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane zawodników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
Dane osobowe zawodników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz po upływie okresu wskazanego powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawodnikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zawodnik ma prawo również wycofać zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, organizatorów oraz służb porządkowych i osób funkcyjnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Organizatorzy